4/68/06

Numer uchwały: 
4/68/06
Nazwa uchwały: 
w sprawie odwołania Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Numer posiedzenia: 
4
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:48:49
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 12/19/2006