4/70/06

Numer uchwały: 
4/70/06
Nazwa uchwały: 
w sprawie układu wykonawczego wydatków budżetu określonych Uchwałą Nr II/18/06 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006 r.
Numer posiedzenia: 
4
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:50:12
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 12/19/2006