4/79/06

Numer uchwały: 
4/79/06
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyznaczenia miejsca i terminu składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w ramach działania „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”
Numer posiedzenia: 
4
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:55:10
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 12/19/2006