4/80/06

Numer uchwały: 
4/80/06
Nazwa uchwały: 
zmieniająca Uchwałę w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2006 roku oraz zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2006 r. oraz ustalenie regulaminu postępowania konkursowego.
Numer posiedzenia: 
4
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:55:40
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 12/19/2006