4/81/06

Numer uchwały: 
4/81/06
Nazwa uchwały: 
zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Realizacji Działania na rok 2006 dla Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
Numer posiedzenia: 
4
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:56:01
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 12/19/2006