5/90/06

Numer uchwały: 
5/90/06
Nazwa uchwały: 
w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2006 roku pożyczki z budżetu państwa.
Numer posiedzenia: 
5
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.01.09 10:25:59
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
śr., 12/27/2006