5/101/06

Numer uchwały: 
5/101/06
Nazwa uchwały: 
zmieniająca Uchwałę Nr 289/4864/06 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2006 roku.
Numer posiedzenia: 
5
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.01.09 10:30:50
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
śr., 12/27/2006