5/102/06

Numer uchwały: 
5/102/06
Nazwa uchwały: 
zmieniająca Uchwałę Nr 221/3565/05 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 listopada 2005r.w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju na 2006 rok, zmienioną Uchwałą Nr 251/4050/06 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 kwietnia 2006r.
Numer posiedzenia: 
5
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.01.09 10:31:08
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
śr., 12/27/2006