5/103/06

Numer uchwały: 
5/103/06
Nazwa uchwały: 
w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej w okresie od 28 grudnia do 31 grudnia 2006 r. oraz na rok 2007.
Numer posiedzenia: 
5
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.01.09 10:31:27
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
śr., 12/27/2006