7/125/07

Numer uchwały: 
7/125/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyrażenia zgody dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie na zawarcie umowy pomiędzy Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Rzeszowie a Gminą Sędziszów Małopolskim.
Numer posiedzenia: 
7
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.01.15 11:32:00
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 01/02/2007