8/128/07

Numer uchwały: 
8/128/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu pisemnego nieograniczonego, dotyczącego sprzedaży nieruchomości położonych w Krośnie przy ul. Grodzkiej, tj. działki nr 2969/6 o powierzchni 0,2189 ha i udziału w wysokości 31000/38400 w prawie własności działki nr 2969/7 o pow. 0,2061 ha,
Numer posiedzenia: 
8
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.01.16 09:16:39
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 01/09/2007