9/137/07

Numer uchwały: 
9/137/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie przyjęcia projektu „Strategii rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013”.
Numer posiedzenia: 
9
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.01.22 12:41:02
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
śr., 01/10/2007