10/138/07

Numer uchwały: 
10/138/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.
Numer posiedzenia: 
10
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.01.25 13:08:20
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 01/16/2007