10/145/07

Numer uchwały: 
10/145/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.
Numer posiedzenia: 
10
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.01.25 13:11:29
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 01/16/2007