11/154/07

Numer uchwały: 
11/154/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie przyjęcia ramowego programu pracy Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie na 2007 rok
Numer posiedzenia: 
11
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:07:09
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
pon., 01/22/2007