11/155/07

Numer uchwały: 
11/155/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania na rok 2007 dla działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
Numer posiedzenia: 
11
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:07:31
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
pon., 01/22/2007