11/156/07

Numer uchwały: 
11/156/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania na rok 2007 dla działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
Numer posiedzenia: 
11
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:07:53
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
pon., 01/22/2007