11/166/07

Numer uchwały: 
11/166/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie bezprzetargowej sprzedaży na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Matejki 1, będącej własnością Województwa Podkarpackiego.
Numer posiedzenia: 
11
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:12:05
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
pon., 01/22/2007