11/168/07

Numer uchwały: 
11/168/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Numer posiedzenia: 
11
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:13:18
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
pon., 01/22/2007