13/180/07

Numer uchwały: 
13/180/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.
Numer posiedzenia: 
13
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.02.20 09:26:58
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 01/30/2007