13/187/07

Numer uchwały: 
13/187/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.
Numer posiedzenia: 
13
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.02.20 09:32:54
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 01/30/2007