12/170/07

Numer uchwały: 
12/170/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie przyjęcia Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013.
Numer posiedzenia: 
12
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.02.20 09:18:25
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
pon., 01/29/2007