16/192/07

Numer uchwały: 
16/192/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie zmiany uchwały nr 103/1534/04 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Sterującego do spraw rozwoju regionu zwanego dalej Komitetem oraz odwołania Regionalnego Komitetu Sterującego ds. programowania, realizacji i oceny polityki rozwoju regionalnego
Numer posiedzenia: 
16
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 08:26:40
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 02/06/2007