16/194/07

Numer uchwały: 
16/194/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Krośnie przy ul. Grodzkiej, tj. działki nr 2969/6 o powierzchni 0,2189 ha i udziału w wysokości 31000/38400 w prawie własności działki nr 2969/7 o pow. 0,2061 ha
Numer posiedzenia: 
16
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 08:28:09
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 02/06/2007