16/196/07

Numer uchwały: 
16/196/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku
Numer posiedzenia: 
16
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 08:30:12
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 02/06/2007