16/198/07

Numer uchwały: 
16/198/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
Numer posiedzenia: 
16
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 08:32:08
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 02/06/2007