16/202/07

Numer uchwały: 
16/202/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Numer posiedzenia: 
16
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 08:38:25
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 02/06/2007