16/203/07

Numer uchwały: 
16/203/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi w 2007 r.
Numer posiedzenia: 
16
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 08:39:07
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 02/06/2007