17/210/07

Numer uchwały: 
17/210/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/187/07 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2007r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
Numer posiedzenia: 
17
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:13:04
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 02/13/2007