17/212/07

Numer uchwały: 
17/212/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyboru projektu Zakładów Mięsnych „SMAK-EKO” w Górnie „Nauka dla zintegrowanego zarządzania jakością zdrowotną staże absolwentów w SMAK-EKO Sp. z o.o.” z listy rankingowej wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Priorytetu II działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – konkurs Z/II/2.6/2/2006
Numer posiedzenia: 
17
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:23:14
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 02/13/2007