17/213/07

Numer uchwały: 
17/213/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokali mieszkalnych położonych w budynkach Nr 16A/67 i 16B/74 przy ul. Monte Cassino w Przemyślu, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Podkarpackiego
Numer posiedzenia: 
17
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:25:35
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 02/13/2007