17/215/07

Numer uchwały: 
17/215/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach, nieruchomości położonych w Bolestraszycach, będących własnością Województwa Podkarpackiego
Numer posiedzenia: 
17
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:28:59
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 02/13/2007