17/216/07

Numer uchwały: 
17/216/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie kultury
Numer posiedzenia: 
17
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:30:13
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 02/13/2007