17/220/07

Numer uchwały: 
17/220/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia „Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na 2007 rok”
Numer posiedzenia: 
17
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:37:19
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 02/13/2007