17/222/07

Numer uchwały: 
17/222/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającego uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Numer posiedzenia: 
17
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:40:19
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 02/13/2007