18/227/07

Numer uchwały: 
18/227/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia najniższych wynagrodzeń oraz wyrażenia zgody na ustalenie przez pracodawców wartości jednego punktu w złotych, będących podstawą do sporządzenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla niektórych samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego
Numer posiedzenia: 
18
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:41:43
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
śr., 02/21/2007