18/228/07

Numer uchwały: 
18/228/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2015
Numer posiedzenia: 
18
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:42:26
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
śr., 02/21/2007