18/234/07

Numer uchwały: 
18/234/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie przyjęcia sposobu wydatkowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju w 2006r. Uchwałą Nr 221/3565/05 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju na 2006 rok, zmieniony Uchwałą Nr 251/4050/06 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 kwietnia 2006 r., zmieniony Uchwałą Nr 5/102/06 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 grudnia 2006 r.
Numer posiedzenia: 
18
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:47:25
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
śr., 02/21/2007