18/236/07

Numer uchwały: 
18/236/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku
Numer posiedzenia: 
18
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:49:47
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
śr., 02/21/2007