19/250/07

Numer uchwały: 
19/250/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013.
Numer posiedzenia: 
19
Załączniki do uchwały: 
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.19 12:08:17
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
pon., 02/26/2007