20/255/07

Numer uchwały: 
20/255/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie Bieszczadzkiemu Towarzystwu Cyklistów wytyczenia rowerowo – samochodowego szlaku dziedzictwa przyrodniczo – historycznego „Szlakiem nadsańskich umocnień – Przemyski Rejon Umocniony”
Numer posiedzenia: 
20
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.19 12:12:45
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 02/27/2007