20/257/07

Numer uchwały: 
20/257/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 11/161/07 z dnia 22 stycznia 2007r. Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Rzeszowie
Numer posiedzenia: 
20
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.19 12:14:24
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 02/27/2007