22/274/07

Numer uchwały: 
22/274/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie
Numer posiedzenia: 
22
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.23 09:27:32
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
pt., 03/09/2007