22/276/07

Numer uchwały: 
22/276/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółki prawa handlowego
Numer posiedzenia: 
22
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.23 09:28:17
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
pt., 03/09/2007