24/281/07

Numer uchwały: 
24/281/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie upoważnienia Geodety Województwa, Dyrektora Departamentu Geodezji i Gospodarki Mieniem do składania oświadczeń woli dotyczących administrowania nieruchomościami Województwa Podkarpackiego
Numer posiedzenia: 
24
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:28:11
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 03/13/2007