24/285/07

Numer uchwały: 
24/285/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.
Numer posiedzenia: 
24
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:32:29
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 03/13/2007