24/293/07

Numer uchwały: 
24/293/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie zatwierdzenia „Podręcznika procedur wewnętrznych Województwa Podkarpackiego dla Działań Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” – 2.2 Scalanie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”
Numer posiedzenia: 
24
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:38:45
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 03/13/2007