24/297/07

Numer uchwały: 
24/297/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie kultury i sztuki realizowanych w I półroczu 2007 r
Numer posiedzenia: 
24
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:41:08
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 03/13/2007