24/299/07

Numer uchwały: 
24/299/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określonych zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007
Numer posiedzenia: 
24
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:42:34
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 03/13/2007