24/301/07

Numer uchwały: 
24/301/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
Numer posiedzenia: 
24
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:44:39
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 03/13/2007